logotype
czerwiec 2017
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 

 Pobierz plakat -
 maj 2017

 
KUP BILET
 
 
Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,
ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

     Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:            

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
  prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
 • znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • dokładność i staranność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
 • kompetencje językowe – precyzja językowa,
 • wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
 • kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą
  o finansach publicznych,
 • współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
 • prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.       

VI.   Termin złożenia dokumentów: do 25 czerwca 2017 r.


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.