logotype
sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 

 Pobierz plakat -
 Lato Muzyczne

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych
Wymiar etatu: 1,0
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne,
• co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
• znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.
V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
• przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
• opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
• kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą
o finansach publicznych,
• współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
• prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.

VI. Wymagane dokumenty:
• CV, list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)
VI. Termin złożenia dokumentów: do 25 sierpnia 2017 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.