logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Woźny Orkiestry:
Techniczna Obsługa Orkiestry
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Woźny Orkiestry - Techniczna Obsługa Orkiestry
Wymiar etatu: 0,5, praca w systemie zadaniowego czasu pracy
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• znajomość pracy i topografii Orkiestry;
• dobra znajomość instrumentów;
• wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane wykształcenie muzyczne);
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
• mile widziane zamiłowanie do muzyki i świata sztuki.
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• zdolności organizacyjne i techniczne,
• dyspozycyjność w całej dobie,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• umiejętności interpersonalne.
V. Wymagane dokumenty:
• CV(z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
(oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

• Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:+

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VI. Termin złożenia dokumentów: do dnia 18.12.2017r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres

Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego)

lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

 

kwestionariusz

oświadczenie