logotype
marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

 Pobierz plakat -
 Marzec 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Konserwator
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Konserwator
Wymiar etatu: 1,0 etatu
Umowa o pracę

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie minimum: zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, samodzielność;
 • gotowość pracy w równoważnym systemie czasu pracy;


V. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku konserwatora:

 • zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej stolarki okiennej i stolarki drzwiowej w budynkach PFB,
 • wykonywanie codziennego przeglądu stanu technicznego stolarki drzwiowej i stolarki okiennej wraz z regulacją samozamykaczy
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz drobnych napraw stolarki i doraźna naprawa wyposażenia PFB;
 • pełnienie dyżurów technicznych na imprezach i wydarzeniach organizowanych przez PFB,
 • wykonywanie napraw mebli, foteli i osprzętu drewnianego,

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV(z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • (oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)
 • Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VII. Termin złożenia dokumentów: 23 lutego 2018r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

kwestionariusz

oświadczenie