logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pasja Młodości – odpowiedz i wygraj podwójną wejściówkę na koncert symfoniczny”
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku, kod pocztowy 80-751, Ołowianka 1.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym:
www.facebook.com/filharmonia/ w dniu 15.03.2018r. (do godziny 15:00 lub godziny wcześniejszej,
o ile zostaną wyłonieni laureaci).


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są trzy podwójne bilety na koncert symfoniczny „Pasja Młodości”, który odbędzie się 16.03.2018r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali Koncertowej PFB o godzinie 19:00.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym udzielą jako jedne z pierwszych pięciu osób poprawnej odpowiedzi na pytanie: W którym roku został skomponowany utwór „Sinfonietta” Poulenca?
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 godzin od zakończenia Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien osobiście zjawić się w kasie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej godzinę przed koncertem w dn. 16.03.18r.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Polską Filharmonię Bałtycką.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: swojego imienia i nazwiska oraz osoby towarzyszącej, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Administratorem danych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz ich poprawiania. 


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook-owym pod postem konkursowym.