logotype
czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

 Pobierz plakat -
 Czerwiec 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:            

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
 • znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • dokładność i staranność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
 • kompetencje językowe – precyzja językowa,
 • wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami),
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
 • kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych,
 • współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zapytań ofertowychzgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
 • prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.

2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VI.   Termin złożenia dokumentów: do 03 czerwca 2018 r.


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty do pobrania:

a. kwestionariusz
b. oświadczenie

 

 

Gdańsk, 25 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
o naborze na stanowisko

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Specjalista ds. Akustyki
  
Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów
1) znajomość zagadnień akustyki, realizatora i reżysera dźwięku,
2) wykształcenie inżynierskie lub dyplom akustyka,
3) znajomość obsługi urządzeń elektroakustycznych, audiowizualnych, elektrycznych, studyjnych, estradowych : współczesnych cyfrowych systemów rejestracji dźwięku wraz z podstawowym oprogramowaniem,
4) co najmniej dwuletni staż pracy przy obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych i akustycznych,
5) znajomość języka angielskiego technicznego w zakresie urządzeń akustycznych.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:


1) umiejętność dobrego czytania partytur

2) wykształcenie muzyczne

3) umiejętność szybkiego uczenia się i podwyższania kwalifikacji zawodowych
4) umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
5) dokładność, staranność,
6) komunikatywność,
7) umiejętności interpersonalne.

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) tworzenie i reżyseria dźwięku w produkcji nagraniowej oraz koncertów na żywo, dokonywanie wyboru fragmentów tworzących całość dzieła artystycznego, mastering, obsługa i konserwacja sprzętu nagłośnieniowego,

2) instalowanie, uruchomienie i konfiguracja wymaganego wyposażenia akustycznego i sprzętu nagłośnieniowego,

3) obsługa i kontrola poprawności działania użytego wyposażenia akustycznego wraz z obsługą studia nagrań,

4) bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego w tym obsługa programów wykorzystywanych na konsolach,

5) nadzór techniczny przy realizacji zewnętrznych sesji nagraniowych zlecanych przez Filharmonię,

6) nagrywanie materiałów audio na koncertach i innych zdarzeniach organizowanych przez Polską Filharmonię Bałtycką,

7) obróbka materiałów nagranych na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię

8) składanie wniosków na nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie instalacji, sprzętu nagłośnieniowego,

9) obsługa urządzeń, sprzętu podwieszanego pod stropem,

10) udział w odbiorach technicznych prac konserwacyjnych sprzętu, urządzeń transportu bliskiego zlokalizowanego na stropie technicznym,
11) prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno-akustycznej w PFB,
12) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.

 

VI. Wymagane dokumenty:
1) CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.

2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata

VII. Termin złożenia dokumentów: 20 maja 2018r.

Dokumenty można złożyć na adres email:  , osobiście lub przesłać na adres Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk w terminie do dnia 20 maja 2018r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

Woźny Orkiestry
Techniczna Obsługa Orkiestry

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Woźny Orkiestry - Techniczna Obsługa Orkiestry

     Wymiar etatu: 0,5, praca w systemie zadaniowego czasu pracy

III. Wymagania od kandydatów:

 • zdolności organizacyjne i techniczne,
 • dyspozycyjność  w całej dobie,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • umiejętności interpersonalne.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:            

 • mile widziana znajomość pracy i topografii Orkiestry oraz instrumentów;
 • wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane wykształcenie muzyczne);
 • mile widziane umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

V.  Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Przygotowanie Sal do prób i koncertów (realizowanych również poza siedzibą PFB) przez:
  ustawianie, składanie krzeseł, pulpitów, podestów i instrumentów.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;


 • Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
  2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
  3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.


VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia
03 czerwca 2018r.


Dokumenty można złożyć:

a) pocztą na adres:

Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)

b) na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):


Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

Kwestionariusz

Oświadczenie

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW FINANSOWYCH
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk


II. Stanowisko: Specjalista ds. projektów finansowych
Wymiar etatu: 1,0


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• znajomość tematyki pozyskiwania funduszy zagranicznych i krajowych,
• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zagranicznych i krajowych
• znajomość obsługi programów biurowych i aplikacji pakietu Microsoft Office


IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.


V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• współpraca z działami Filharmonii w zakresie przygotowania merytorycznego i programowania finansowego projektu,
• prowadzenie prac związanych z opracowywaniem, wypłacaniem, składaniem oraz rozliczeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach odpowiednich programów finansujących projekty kulturalne, w zakresie reklamy i sponsoringu oraz inwestycyjne,
• poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
• opracowywanie, wypełniania oraz składanie wniosków o dofinansowanie powierzonych projektów w ramach odpowiednich programów krajowych i zagranicznych,
• utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z instytucjami i urzędami wdrażającymi projektu kulturalne,
• przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.
VI. Wymagane dokumenty:
• CV(z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VII. Termin złożenia dokumentów: 03.06.2018 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kwestionariusz

Oświadczenie