logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

REGULAMIN KONKURSU „BILETY NA SWEELINCKA”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bilety na Sweelinca”
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-751, Ołowianka 1.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym: www.facebook.com/filharmonia/ w dniu 24.09.2018 r. (do godziny 12.00 lub godziny wcześniejszej, o ile zostaną wyłonieni laureaci).

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.
b) poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.

§3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest dziesięć podwójnych zaproszeń na koncert laureatów X Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J.P. Sweelinca który odbędzie się 26.09.2018 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali koncertowej PFB o godzinie 19.00.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu pod postem konkursowym na profilu Facebookowym udzielą jako jedne z pierwszych dziesięciu osób poprawnej odpowiedzi na pytanie: Kto jest Twoim ulubionym kompozytorem muzyki na organy i dlaczego?
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w komentarzu pod ich postem.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien osobiście zjawić się w kasie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej godzinę przed koncertem w dn. 26.09.18 r.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Polską Filharmonię Bałtycką.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: swojego imienia i nazwiska oraz osoby towarzyszącej, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebookowym pod postem konkursowym.