logotype

Wolfgang Kleber i Gabor MeszarosUrodzony w 1958 roku w Idstein/Taunus. Muzykę kościelną oraz grę na organach studiował w klasie Edgara Krappa, w Musikhochschule we Frankfurcie n/Menem. W 1982 roku zdobył „Johann-Pachelbel-Preis” podczas międzynarodowego konkursu interpretacji organowej w Nürnberg. W latach 1981 – 1985 był organistą i dyrektorem muzycznym (KMD) w Kreuzkirche w Wiesbaden. Od 1985 roku tą samą funkcję pełni w Pauluskirche w Darmdstadt. W latach 1994 -1998 wykładał w HochschulefürKirchenmusik w Heidelbergu. W swoim bogatym dorobku artystycznym posiada wiele nagrań radiowych i płytowych. W 2002 roku wraz z Barbarą Meszaros (sopran) i jej bratem Gaborem Meszaros (fagot) założył Trio insolito. Cztery lata temu otrzymał DarmstädterMusikpreis. Obok czynnej działalności koncertowej, Wolfgang Kleber zajmuje się działalnością kompozytorską. Spośród jego utworów wymienić należy: operę „Santa Cruz” oraz oratoria „Tefilla” i „Weg-Farben”.