logotype

Mateusz RzewuskiUrodził się w 1991 roku w Łukowie. Jest absolwentem ZSM II stopnia w Siedlcach w klasie organów mgr Tomasza Wojtusia. Obecnie jest studentem pierwszego roku studiów magisterskich w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz pierwszego roku studiów magisterskich w Musikhochschule w Lubece w klasie organów prof. Franza Danksagmeullera.

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną poprzez czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez: Michaela Radulescu (Wiedeń), Ludgera Lohmanna (Stuttgart), Gerharda Gnann (Mainz), Guy Boveta (Bazylea), Wolfganga Zerera (Hamburg), Pitera van Dijka (Amsterdam), i innych. Koncertował w wielu miastach w Poslce m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku a także na Litwie (Festiwal Młodych Organistów w Aniksciai) oraz w Niemczech (w ramach tzn, Klassenstunde).

W 2011 roku został finalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego w Rumi. W 2012 roku uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez znakomitego francuskiego organistę i improwizatora Oliviera Latry z Paryża. W 2013 roku został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organowej w Legnicy. W tym także roku otrzymał I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Organowym „Organiści Nowej Europy” w Bardzie. Uczestniczył także w programie stypendialnym „Erasmus” w Musikhochschule w Lubece, gdzie studiował organy w klasie prof. Franza Danksagmuellera.

Jest stypendystą prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz dwukrotnym stypendystą Rektora UMFC w Warszawie. Otrzymał także stypendium Ministra Nauki oraz Stypendium „Młodej Polski” na magisterskie studia w Niemczech, przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2013 roku zainicjował także Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie, którego jest dyrektorem artystycznym.