logotype

oboe4strings3cityprojectZespół powstał w 2008 roku z inicjatywy Jarosława Wyrzykowskiego i Karola Jurewicza.
Grupa po raz trzeci już, występować będzie na cieszącym się ogromną popularnością wśród Gdańszczan jak i turystów, letnim festiwalu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska oraz koncertowała w Parku Oruńskim. Dysponują szerokim wachlarzem repertuaru.
Członkowie zespołu na co dzień pełnią obowiązki liderów grup w trzech trójmiejskich orkiestrach-stąd nazwa formacji - oboe4strings.3cityproject.

Jarosław Wyrzykowski obój
Urodzony w 1978 roku, edukację muzyczną rozpoczynał w Gdyni pod kierunkiem mgr Jolanty Kowalczyk, od początku poświęcając się grze na oboju. W 2003r. ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Józefa Raatza. Dość wcześnie, bo już na drugim roku studiów zaczął intensywnie współpracować z profesjonalnymi zespołami symfonicznymi i kameralnymi, zdając sobie sprawę z faktu, że obój jako instrument odgrywa w orkiestrze niezwykle odpowiedzialną rolę i tu właśnie najlepiej eksponuje swe walory. Obecnie jako pierwszy oboista orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, wykonuje prowadzącą partię podczas niemal wszystkich występów tego zespołu już od ponad 6 lat, nagrywa dla radia i wydawnictw płytowych. W ramach działalności solistycznej koncertował z Hanzeatycką Orkiestrą Kameralną oraz z Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego, z którą obok licznych projektów realizowanych w Polsce odbywał zagraniczne tournee, biorąc udział w prestiżowym festiwalu muzycznym w Rheingau oraz transmitowanym na żywo przez Radio Berlin koncercie inauguracyjnym warsztatów mistrzowskich w Rostocku, jak również występując u boku Albrechta Mayera (oboisty-solisty Berliner Philharmoniker) w Bawarii. Koncertował w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Belgii, Holandii i Francji. Był zapraszany do współpracy przez orkiestry filharmonii w Koszalinie, Słupsku, Olsztynie i wiele innych instytucji.

Dariusz Prytasz skrzypce, altówka
ukończył w 2007 roku Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Krystyny Jureckiej z wyróżnieniem. Brał udział w wielu konkursach i festiwalach. Jest laureatem pięciu ogólnopolskich konkursów skrzypcowych i dwóch międzynaro-dowych konkursów muzyki kameralnej. Wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą jako solista i kameralista m.in. w Heerlen czy Wilhelmshaven. Wielokrotnie doskonalił swe umiejętności na kursach solistycznych i kameralnych m.in. w Łań-cucie, Żaganiu, Lucernie, gdzie pracował z prof. Krystyną Jurecką, Rolandem Baldi-nim, Konstantym Andrzejem Kulką, Edwardem Zienkowskim, Niklasem Schmidtem oraz Sebastianem Hamannem. Był stypendystą Ministra Kultury. Od 2003 roku jest członkiem Orkiestry Kameralnej „Hanseatica". W latach 2005-2006 pełnił funkcję koncertmistrza w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" w Słupsku, od 2006 roku na stałe związany z Polską Filharmonią Bałtycką.

Jacek Koprowski skrzypce

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w Łodzi, tam także ukończył Akademię Muzyczną w klasie prof. Wódki-Janikowskiej. Kameralistyka od zawsze była jego pasją, grał w wielu zespołach, zdobywając nagrody w konkursach orkiestr i zespołów kameralnych. Podczas studiów pracował w orkiestrze kameralnej "Pro Musica" i orkiestrze PRiTV w Łodzi. Od 1989 roku pracuje jako koncertmistrz II skrzypiec w orkiestrze Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, gdzie często wykonuje partie solowe podczas licznych koncertów w kraju i za granicą, jak również biorąc udział w nagraniach. Zawsze otwarty na koncerty promujące młodych początkujących muzyków, chętnie udziela się we wszelkiego rodzaju koncertach charytatywnych i społecznych. Uwielbia przyrodę i wędkowanie.

Karol Jurewicz altówka
Skrzypek i altowiolista, założyciel i szef kwintetu Orana. Jest absolwentem Akade-mii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. W. Szmaja. Kameralistyką zainteresował się już podczas studiów grając w zespołach kameralnych, a także orkiestrze prof. H. Keszkowskiego. Przez wiele lat był I skrzypkiem w Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Z. Rycherta, a od 1982 związał się zawodowo z sopocką Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego. Należy do nielicznych członków zespołu, którzy są w nim nieprzerwanie od samego założenia. Początkowo grał w nim jako skrzypek. Jednak zafascynowany niezwykle subtelnym brzmieniem i piękną barwą altówki, postanowił poświęcić się właśnie temu instrumentowi, stając się z czasem jego wirtuozem. Uważa, że altówka jest ogólnie niedocenianym instrumentem. Sam nieustannie poszukuje jej nowych możliwości technicznych i interpretacyjnych. Toteż nie dziwi fakt, że od roku 1989 jest on koncertmistrzem grupy altówek w orkiestrze W. Rajskiego. Razem z tym zespołem odbył liczne europejskie i światowe tournee - koncertował w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki, grając w najbardziej prestiżowych salach koncertowych. Występował z największymi gwiazdami muzyki klasycznej jak K. Zimerman, M. Roztropowicz, M. Maisky, Shlomo Minz i wielu, wielu innych. Dokonał licznych nagrań partii solowych na płytach CD Polskiej Filharmonii Kameralnej, m.in. dla tak znanych wytwórni jak EMI, Claves, Thorofon i Midas. Do najważniejszych partii solowych w jego wykonaniu należą: Sekstety J. Brahmsa i solo w Koncercie obojowym
R. Straussa. Wielokrotnie dawał też koncerty solowe z Polską Filharmonią Kameralną. Do bardziej znaczących należą m.in. VI Koncert Brandenburski
J. S. Bacha, Koncert c-moll J. Christiana Bacha, Koncert G-Dur G. F. Haendla i Symfonia concertante Es-Dur W. A. Mozarta. Karol Jurewicz jest muzykiem bardzo wszechstronnym - jako kameralista koncertował też z muzykami jazzowymi i rockowymi (L. Możdżer, Ch. Mangione, Electric Light Orchestra i inni). Potrafi też z równą maestrią i muzycznym wdziękiem wykonać niezliczoną ilość utworów spod znaku lżejszej Muzy - od piosenek musicalowych po przeboje Eltona Johna.

Natalia Kasperczyk wiolonczela
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. K. Sperskiego, uczestniczka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, brała udział w mistrzowskich kursach prowadzonych przez wybitnych polskich
i zagranicznych wiolonczelistów: P. Głombika, K. Michalika, T. Strahla, A. Bauera, N. Schmidta, S. Popowa, J.Thiela. Prowadząca grupę wiolonczel większości projektów Gdyńskiej Orkiestry Kameralnej Sinfonietta Nordica, zarówno na wiolonczeli współczesnej jak i na wiolonczeli barokowej. Współpracowała również z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku.