logotype

KUP i wydrukuj BILET on-line:

kup-na box480 dzien

Oferujemy system sprzedaży biletów on-line.
W przypadku zakupu biletów on-line do ceny doliczna jest opłata prowizyjna.


Jesteśmy obecni w serwisie sprzedaży internetowej www.bilety24.pl


print@home opcja wydruku biletów na drukarkce domowej

1. print@home dotyczy tylko koncertów organizowanych przez Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku (tzw. koncerty abonamentowe) z wyłączeniem koncertów organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
2. print@home dostępna jest ze strony www.bilety24.pl.
3. Przy okazaniu biletu wydrukowanego w opcji print@home wymagane jest okazanie dowodu tożsamości zgodnego z imieniem i nazwiskiem wydrukowanym na bilecie.

Do poprawnego działania wymagana jest wersja oprogramowania Adobe Reader 7.0 lub wyższa