logotype
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa nowe

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Repertuar

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
Rok Miesiąc Do miesiąca

Wystawa Przestrzenie Sztuki - współbrzmienie, współistnienie, Teresa Grabowska


Piątek, 08/11/2019, 18:15
Foyer Główne
 

Bilety w cenie  

 WYSTAWY

Wernisaż: 08/11/2019, piątek, 18:15
Wystawa dostępna w terminie: 08/11 – 02/12/2019. Możliwość oglądania ekspozycji tylko podczas trwania koncertów.

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa na jedwabiu i prac na papierze czerpanym, towarzysząca Balic Mini Textile Gdynia 2019 w Muzeum Miasta Gdyni (11. Międzynarodowe Triennale Miniatury Tkackiej na Wybrzeżu)

We have art so that we shall not die of reality.
Friedrich Nietzsche
Sztuka istnieje po to, aby nie zabiła nas rzeczywistość.

W naszej rzeczywistości jest coraz mniej przestrzeni na współistnienie w wielobarwności, różnorodności, na przekraczanie granic i schematów społecznych, na inność.
Tą przestrzeń odnajdujemy w sztuce, gdzie jest miejsce na dialog, rozmowę w zrozumiałym dla wszystkich języku, na tworzenie więzi, współbrzmień, współistnienie w poczuciu wolności, wyzwolenie z opresji i napięć społecznych.
W sztuce widzę tę siłę jednoczenia, istnienia w wielości. Siłę, która łączy świat obrazu i świat idei, pozwala im istnieć i współbrzmieć.

Wszystko co tworzę, chociaż wyrażone językiem abstrakcji, ma głęboki związek z Naturą, wynika z jej obserwacji, poczucia przynależności i stanowi dla mnie źródło inspiracji i energii twórczej.
Współbrzmieć, współistnieć, czerpać, uzupełniać, jednoczyć się w odrębności, ale według ustalonego ładu i porządku, zgodnie z uniwersalnymi prawami i wartościami...tego uczy nas Natura ze swoją złożonością form, struktur, formacji, wielością gatunków i rodzajów, bogactwem gam barwnych, kontrastów, dźwięków, tonów i półtonów, harmonią i dysonansem; Tym wypełnia nasz Świat, przestrzeń w której istniejemy, Uniwersum. Podobnie sztuka...

Tworząc nie szukam jednak dosłowności, nie przdstawiam, próbuję dotrzeć do tego co niepoznawalne, niewyrażalne, do piękna i dobra, które są sensem ludzkiego życia, a jednocześnie obronić własną niezależność artystyczną, wolność.
Świat, który tworzę na moich jedwabiach i papierach czerpanych, to rzeczywistość na granicy przestrzeni widzialnych i niewidzialnych, próba wejrzenia poza materię, poszukiwanie tajemnicy, podążanie za nadzwyczajnością...
Dokonuję tu własnego wyboru, nie podążam za nurtami, modami, trendami, komentarzami obyczajowymi czy ideologicznymi, które stały się domeną sztuk wizualnych.

Z mojego dorobku wybrałam do wystawy kilka wcześniejszych prac, które wytyczały i nadawały kierunek moim działaniom twórczym oraz te najnowsze, które postrzegam jako stanowiące kontynuację moich rozwiązań i otwarcie na narodziny nowego...

 

Teresa Grabowska
Urodzona w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych Schola Posnaniensis w Poznaniu. Dyplom magisterski z wyróżnieniem w Pracowni prof. Wojciecha Sadley’a w 2007 roku ( aneks z malarstwa na jedwabiu). W latach 1995-96 udział w warsztatach malarstwa w Putney School Of Art, Londyn. Zajmuje się sztuką wizualną : malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu, kolaż, grafika, monotypia, witraż oraz ceramika. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Udział w konfrontacjach artystycznych, plenerach i warsztatach malarskich. Prace w muzeach i zbiorach prywatnych. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie na II Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk (2007);
 • Grand Prix na I Biennale Malarstwa na Jedwabiu, Milanówek (2014);
 • Medal przyznany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Gdańsk (2017)

Wybrane wystawy z ostatnich 5 lat:

 • 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa, (2014);
 • Wystawa zbiorowa w ramach projektu „Jan Heweliusz i jego Gdańsk”, Londyn (2014);
 • Wystawa zbiorowa z cyklu Mistrz i uczniowie „ Malarstwo materii”, Galeria BWA Książ (2015);
 • Wystawa zbiorowa „To lubię” , Nadbałtyckie Centrum Kultury, (2015);
 • Wystawa zbiorowa 10 lat Pleneru polsko-niemieckiego , Wiesbaden (2015);
 • 10 Międzynarodowe Triennale Miniatury Tkackiej Balic Mini Textile, Gdynia (2016);
 • 13 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Łódź (2016);
 • Wystawa zbiorowa „Między Niebem a Ziemią”, Nadbałtyckie Centrum Kultury , Gdańsk (2016);
 • Wystawa indywidualna „Obrazy utrwalone” towarzysząca
 • XV Międzynarodowemu Triennale Tkaniny i 13 Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej Łódź 2016, Galeria Debiut(2016);
 • Wystawa zbiorowa „Drzewa, póki jeszcze stoją”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2017);
 • Wystawa indywidualna „Rzeczywistość niewyobrażona”, Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdynia(2017);
 • Wystawa indywidualna „Rzeczywistość niewyobrażona II”- edycja gdańska, Galeria „Punk’ Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk (2017);
 • Medal przyznany przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Gdańsk ( 2017);
 • Wystawa indywidualna „Czas utracony”, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, (2018);
 • Wystawa zbiorowa „Czerwone maki”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot (2018);
 • Wystawa jubileuszowa Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki
 • „60 lat GTPS” . Centrum Św. Jana , Gdańsk (2018);
 • Wystawa zbiorowa „10 Baltic Mini Textile Gdynia”, Ansbach, Niemcy (2018);
 • Wystawa zbiorowa „Wolność w sztuce. 3 Pokolenia”, Gdańsk (2018), w ramach projektu Związku Polskich Artystów Plastyków, Gdańsk (2018);
 • Udział w konferencji i wystawie „Polska Akademia Malarstwa na Jedwabiu” w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, (2019);
 • Wystawa zbiorowa ‘W kręgu Sztuki. Istnienie. Trwanie”, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk (2019);
 • Wystawa zbiorowa „Gdańsk miasto wyjątkowe”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk (2019);

grabowska przestrzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Wróć