Budynek hotelu

Informacja ws. hotelu

Niniejszym informujemy, że Dyrekcja Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy z hotelem w trybie natychmiastowym, z uwagi na rażące naruszenie postanowień umownych przez dotychczasowego Operatora.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Gościom hotelowym, dotychczasowemu Operatorowi udzielony został dodatkowy termin na zakończenie bieżących i anulowanie przyszłych rezerwacji. Od 14 września 2022 r. godz. 9:00 hotel będzie nieczynny dla Gości. Niebawem przez Polską Filharmonię Bałtycką ogłoszony zostanie nowy przetarg na obsługę hotelu, o czym poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.