Dyrektor – prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry/I Dyrygent – George Tchitchinadze

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych – Beata Kaja

Główny Księgowy/Pełnomocnik ds. Finansowych – Beata Kornet