Zdjęcie instrumentu

Używane instrumenty na sprzedaż

Informujemy, że Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku sprzedała wystawione na sprzedaż używane instrumenty muzyczne:

- Fagot Mollenhauer (cena wywoławcza 2000 zł brutto, sprzedany za 3500 zł brutto)

- Harfa Lunacharsky mod. IX (cena wywoławcza 500 zł brutto, sprzedana za 2100 zł brutto)


Wystawione na sprzedaż przedmioty można było oglądać w siedzibie Filharmonii w dniach 17.12-22.12.2021 r. w godz. 11.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą upoważniona do kontaktów z oferentami – pod nr telefonu 58 320 38 354.

Komunikat w sprawie sprzedaży używanych instrumentów.

---

Oferty należy składać drogą mailową na adres sekretariatu PFB: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 10.00, dnia 28.12.2021 r.

Oferta powinna zawierać:

- w tytule wiadomości e-mail: oferta na zakup fagot/harfa;

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta i adres;

- jednoznaczne określenie przedmiotu sprzedaży, na który składana jest oferta (wskazanie nazwy przedmiotu);

- oferowaną cenę brutto;

- oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, na który składam ofertę i nie zgłaszam co do niego uwag”.

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29.12.2021 na stronie internetowej Filharmonii.

W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, zainteresowanych tym samym przedmiotem, sprzedaż zostanie dokonana na rzecz tego, który zaproponował najwyższą cenę.
W przypadku, gdy najwyższą cenę zakupu tego samego przedmiotu sprzedaży zaoferowano w dwóch lub więcej ofertach, Filharmonii Bałtyckiej przysługuje prawo swobodnego wyboru jednej z tych ofert.
O wyborze oferty Sprzedający zawiadomi oferenta w formie zwrotnej wiadomości e-mail.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni, od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi, po zapłaceniu przez nabywcę ceny sprzedaży.

Więcej informacji na temat oferty sprzedaży używanych instrumentów