Aktualności

orkiestra filharmonii bałtyckiej

Atrakcje grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Ostatni miesiąc roku obfituje w muzyczne atrakcje - w PFB wystąpi m.in. Robert Kwiatkowski w podwójnej roli, wybitny pianista Bruce Liu czy wspaniały skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. Zapraszamy do Polskiej  Filharmonii Bałtyckiej!

orkiestra, kontrabasy

Scena Muzyki Polskiej: wybitni artyści z polskim repertuarem

Wydarzenie jest współorganizowane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego Scena Muzyki Polskiej, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej czeka nas osiem kameralnych koncertów z udziałem najlepszych polskich artystów, którzy zagrają perły polskiej muzyki klasycznej.

30/11, 19:00 – Jakub Jakowicz, Katarzyna Budnik, Marcin Zdunik 

Znakomite trio muzyków, grających na co dzień z orkiestrami symfonicznymi w roli solistów w całej Polsce, tym razem łączy siły, żeby wykonać piękne i bardzo trudne wykonawczo kompozycje. Altowiolistka Katarzyna Budnik, skrzypek Jakub Jakowicz i wiolonczelista Marcin Zdunik najpierw zaprezentują się w duetach: Bukoliki na altówkę i wiolonczelę Witolda Lutosławskiego, Sonata per due violini Henryka Mikołaja Góreckiego i Chaconne na skrzypce i wiolonczelę Krzysztofa Pendereckiego). Później zagrają w trójkę. Usłyszymy Tria smyczkowe Józefa Kofflera i Krzysztofa Pendereckiego oraz Genesis I – Elementi per tre archi Henryka Mikołaja Góreckiego.

KUP BILET 

--

2/12, 18:00 – Łukasz Długosz i Marek Toporowski 

Tym razem czas na panów. Wybitny polski flecista Łukasz Długosz zagra wspólnie z Markiem Toporowskim – czołowym w kraju (i nie tylko) klawesynistą i interpretatorem muzyki dawnej. Zabrzmią kompozycje na flet i fortepian historyczny, w tym Polonez D-dur Karola Kurpińskiego, Introduction et Variations Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Fantazja C-dur Franciszka Lessela, Polonez a-moll Michała Kleofasa Ogińskiego czy Grand Sonata na flet i fortepian historyczny Michała Bergsona.

KUP BILET 

--

18/01,19:00 – Tomasz Ritter 

Wybitny specjalista gry na fortepianie historycznym zasiądzie przy takim instrumencie podczas kolejnego koncertu Sceny Muzyki Polskiej. Tomasz Ritter zinterpretuje takie skarby literatury pianistycznej jak Fantazja C-dur i Fantazja e-moll Franciszka Lessela, Polonez d-moll Karola Kurpińskiego, II Sonata D-dur Józefa Elsnera, Arię Casta diva z opery Norma Vincenzo Belliniego w opracowaniu Fryderyka Chopina czy kompozycja Juliana Fontany Première fantaisie brillante sur des motifs de la Somnambule de Bellini.

KUP BILET 

--

18/02, 18:00 – Jakub Kuszlik 

Bohaterem kolejnej odsłony cyklu jest laureat IV Nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2021 roku – Jakub Kuszlik, który tym recitalem po raz pierwszy gości w progach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Artysta zagra Poloneza Fantazjęa As-dur Fryderyka Chopina, Metopy Karola Szymanowskiego oraz I i II Sonatę fortepianową Grażyny Bacewicz.

KUP BILET 

--

16/03, 18:00 – Zespół Muzyki Dawnej DILETTO 

Dorobek jednego z najciekawszych kompozytorów polskich przełomu XVI i XVII wieku – Mikołaja Zieleńskiego oraz kompozytora i kapelmistrza wczesnego baroku Marcina Mielczewskiego przybliży pochodzący z Białegostoku Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, w składzie którego znajdują się zarówno muzycy wokaliści, jak i instrumentaliści, prowadzeni przez jego założycielkę i dyrygentkę Annę Moniuszko. Artyści wykonają m.in. O gloriosa Domina,  Mottetto de S. Adalberto,  Ortus de Polonia czy Fantazję II i Fantazję III a 3 autorstwa Mikołaja Zieleńskiego, a także Canzonę a 2, Arię a 3 Marcina Mielczewskiego oraz jego Vesperae Dominicales, czyli Psalmy Nieszporne przeznaczone na chór solistów, chór ripieno i orkiestrę.

KUP BILET 

--

13/04, 18:00 – The Whoop Group

Czterej wirtuozi saksofonu z The Whoop Group (Jakub Muras, Mateusz Dobosz, Krzysztof Koszowski, Szymon Zawodny) sięgną po bardzo efektowny repertuar, doskonale znany m.in. z kinematografii. Zabrzmią kompozycje Krzysztofa Komedy (Svantetic, Unloved oraz słynna Rosemary’s Baby) oraz II Kwartet smyczkowy Mieczysława Wajnberga i oraz Album Tatrzańskie Ignacego Jana Paderewskiego (wszystkie w opracowaniu muzyków grupy).

KUP BILET 

--

11/05, 18:00 – Książek Piano Duo 

Znakomity i wielokrotnie nagradzany pianista Krzysztof Książek tym razem zagra w Gdańsku na dwa fortepiany razem z partnerką życiową i artystyczną Agnieszką Zahaczewską-Książek. Pod szyldem Książek Piano Duo wykonają m.in. Harnasiów Karola Szymanowskiego, Rondo alla polacca Es-dur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Negro spirituals Romana Maciejewskiego czy Rondo C-dur Fryderyka Chopina.

KUP BILET 

--

25/05, 18:00 – Maciej Gański i Krzysztof Komendarek-Tymendorf 

Cykl zwieńczy koncert dwóch innych znakomitych muzyków związanych z Gdańskiem – pianisty Macieja Gańskiego i altowiolisty Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa. W ich wykonaniu usłyszymy dzieła na altówkę i fortepian (m.in. 3 Mazurki Henryka Szopowicza, Serenada Mieczysława Karłowicza, Romans Piotra Maszyńskiego, Scherzo Jana Michała Wieczorka, Lullaby  Witolda Lutosławskiego i Mazur Emila Młynarskiego).  

KUP BILET 

Zapraszamy!

praca przesłuchanie na stanowisko muzyk orkiestrowy

Regulamin przesłuchań konkursowych Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Procedura dotycząca przesłuchań na wakat w Orkiestrze Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 

I. REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ KONURSOWYCH ORKIESTRY POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ

1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
2. Egzamin przeprowadzony jest na określone w ogłoszeniu stanowisko. 
3. Przesłuchania są dwuetapowe.
4. Utwory obowiązuję w I i II etapie znajdują się w programie przesłuchania podanym w ogłoszeniu, bez możliwości zmiany programu w trakcie przesłuchania. 
5. Wyboru utworów obowiązujących na przesłuchaniu dokonuje DAO (Dyrektor Artystyczny Orkiestry) wraz z prowadzącymi daną sekcję we współpracy z bibliotekarzem i Radą Artystyczną.
6. I etap przesłuchania ma charakter anonimowy (za kotarą). W czasie trwania I etapu muzyk nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość. 
7. Zarówno w I jak i II etapie DAO lub Prowadzący przesłuchanie (Koordynator Pracy Artystycznej może w każdym momencie przerwać produkcję artystyczną Kandydata.
8. Kolejność występu Kandydatów w I i II etapie przesłuchania ustalona zostaje w drodze losowania - tuż przed rozpoczęciem przesłuchania w trybie tajnym i niejawnym.
9. Do I etapu muzyk stroi instrument do tunera - wysokość stroju 442 Hz.
10. Uczestnicy przesłuchania obecni na Sali, w tym osoby przebywające na widowni, zobowiązani są do pozostawienia poza miejscem przesłuchania wszelkich urządzeń elektronicznych, za pośrednictwem których mogłaby zostać ujawniona tożsamość Kandydata. 
11. Uczestnicy przesłuchania obecni na Sali, w tym osoby przebywające na widowni, zobowiązani są do nie opuszczania określonego przez organizatora miejsca przesłuchania przez czas trwania łącznie I i II etapu konkursu, o czym Prowadzący przesłuchanie pouczy obecnych. 
12. O wynikach przesłuchań Kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty przesłuchania, w formie mailowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, stawianych Kandydatowi do zatrudnienia. 
14. Decyzje co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Organizator przesłuchań nie zapewnia akompaniatora. 
16. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania Kandydatów. 
17. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących możliwości ujawnienia tożsamości Kandydata, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zdyskwalifikowania Kandydata lub unieważnienia konkursu. 

II. PRZEBIEG GŁOSOWANIA:

Etap I:

- po pierwszym etapie odbywa się dyskusja weryfikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej, mająca za zadanie wyłonienie Kandydatów do drugiego etapu (dopuszcza się możliwość jawnego głosowania uprawnionych). Opinie z ostateczną listą dopuszczonych Kandydatów podaje Koordynator pracy artystycznej. DAO lub DYR (lub razem), po zasięgnięciu opinii Rady Artystycznej, decydują którzy Kandydaci przechodzą do II etapu. Ostateczną decyzję podejmuje DAO lub DYR (lub razem).

Etap II:

- po drugim etapie odbywa się dyskusja weryfikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej, mająca za zadanie wyłonienie Kandydatów lub Kandydata do zatrudnienia (dopuszcza się możliwość jawnego głosowania uprawnionych). Opinie z ostateczną listą Kandydatów do zatrudnienia podaje Koordynator pracy artystycznej. DAO decyduje, który Kandydat (lub Kandydaci) zostaje wskazany do zatrudnienia do DYR w protokole końcowym.

Koordynator pracy artystycznej sporządza protokół z przebiegu przesłuchania. Sporządzony merytorycznie protokół przesłuchań podpisują członkowie Komisji Kwalifikacyjnej, biorący udział w przesłuchaniu. Protokół zostaje zatwierdzony przez DAO i przedstawiony do akceptacji DYR. 

Wszyscy członkowie Orkiestry PFB mogą być słuchaczami i obserwatorami przesłuchań, bez prawa czynnego uczestnictwa w opinii i głosowaniu. Nie biorą udziału w obradach Komisji Kwalifikacyjnej. 

Komisja Kwalifikacyjna wskazuje muzyków, którzy mogą zostać zaproszeni do współpracy z Orkiestrą PFB w razie potrzeby doangażowania.

III. SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

- Dyrektor Artystyczny Orkiestry (prawo decyzji)
- i/lub Dyrektor (prawo decyzji ostatecznej)
- Rada Artystyczna (prawo opinii)

Dodatkowo:

- Ekspert z zewnątrz: na szczególne potrzeby zaproszony przez DYR (prawo opinii)
- Koordynator pracy artystycznej (jako szef przesłuchań odpowiada za porządek i dyscyplinę przesłuchania: przygotowanie kopii materiałów orkiestrowych oraz CV kandydatów dla Komisji).

W zależności o grupy, do której przeprowadzane jest przesłuchanie związane z wakatem lub awansem do wyższej grupy:

- w grupie kwintetu obowiązkowa obecność koncertmistrzów w grupy skrzypiec i wiolonczel (przynajmniej jednego) (prawo opinii przekazanej RA)

- w grupie altówek i kontrabasów dodatkowo prowadzący poszczególne grupy smyczkowe (prawo opinii przekazanej RA)

- w grupie dętej drewnianej obowiązkowa obecność pierwszych głosów z grupy dętej drewnianej, przynajmniej jeden przedstawiciel każdego instrumentu w grupie, w której przeprowadzane są przesłuchania (prawo opinii przekazanej RA)

- w grupie dętej blaszanej obowiązkowa obecność pierwszych głosów z grupy dętej blaszanej, przynajmniej jeden przedstawiciel każdego instrumentu w grupie, w której przeprowadzane są przesłuchania (prawo opinii przekazanej RA).

Nieobecność wyżej wskazanych osób usprawiedliwiona może być wyłącznie zdarzeniami losowymi. O zdarzeniu należy zawiadomić Prowadzącego przesłuchanie niezwłocznie po zaistnieniu danej okoliczności.

---

Treści ogłoszeń, klauzule informacyjne, kwestionariusze, zgody Kandydatów oraz nuty do pobrania poniżej:

- Muzyk orkiestrowy: Klarnet, II głos

- Muzyk orkiestrowy: Wiolonczela, koncertmistrz

Muzyk orkiestrowy: I skrzypce, tutti

Muzyk orkiestrowy: II skrzypce, tutti

grafika GJP

Przed nami 18. Gdańska Jesień Pianistyczna

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zaprasza na najważniejsze muzyczne wydarzenie jesieni na Pomorzu. Gdańska Jesień Pianistyczna odbędzie się w dniach 9- 24 listopada. Melomanów czeka nas osiem koncertów z udziałem znakomitych pianistów z Francji, Austrii, Korei Południowej, Hiszpanii i Polski.

orkiestra PFB muzycy

Filharmonia gra w październiku

Koncerty symfoniczne, szczególni goście, znakomici soliści - październik tego roku zapowiada się w Filharmonii bardzo obiecująco. Już 6 października zagra u nas wybitna polska skrzypaczka Agata Szymczewska, a cztery dni później niezwykłe trio na organy, saksofon i sopran. 11 października gościmy szczególnych gości - Orkiestrę Filharmonii Narodowej, zaś 13 października swoim talentem ponownie w PFB zabłyśnie wiolonczelista Marcin Zdunik. Miesiąc zwieńczy 27 października niezwykle ważny Koncert Charytatywny "Muzyka Czyni Cuda", w którym usłyszymy wybitnych solistów z tenorem José Curą na czele.

gryf instrumentu

Zapraszamy na Gdańsk dla Muzyki Polskiej

W naszym gmachu na Ołowiance czeka nas wyjątkowy cykl Gdańsk dla muzyki polskiej. W ciągu dwóch tygodni odbędą się cztery koncerty kameralne (oraz jedna wystawa pomorskich malarzy) z udziałem znakomitych artystów, w tym filharmoników gdańskich, którzy odkryją przed Państwem prawdziwe piękno mniej i bardziej znanych pereł polskiej muzyki. Zabrzmią kompozycje takich twórców jak Anna Rocławska-Musiałczyk, Henryk Mikołaj Górecki, Roman Palester czy Bogdan Dowlasz. Na wszystkie wydarzenia cyklu wstęp jest wolny!

orkiestra PFB muzycy i dyrygent

Początek sezonu w Filharmonii

Zapraszamy do jednej z najpiękniej położonych filharmonii w Polsce. Polska Filharmonia Bałtycka we wrześniu rozpoczyna sezon artystycznyt. Zainaugurujemy go koncertem z udziałem świetnego pianisty Piotra Palecznego, później Polska Filharmonia Bałtycka gościć będzie wspaniałą amerykańską pianistę Kate Liu, z którą zagramy koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Rusza także cykl koncertów kameralnych Gdańsk dla muzyki polskiej, dzięki któremu poznać można prawdziwe perełki polskiej muzyki. Nie zapominamy także o Ukrainie – koncert Orkiestry Renesans będzie formą wsparcia dla miasta Mariupol.

orkiestra polska filharmonia bałtycka

Wakacje z Orkiestrą PFB

Polska Filharmonia Bałtycka wraca do grania w składzie orkiestrowym. W sierpniu będzie okazja by wybrać się do gmachu na Ołowiance i kilkukrotnie posłuchać Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Filharmonicy gdańscy zagrają muzykę doskonale znaną każdemu melomanów jak Marsz Radetzky’ego, Cztery pory roku Vivaldiego czy muzyka z filmowych szlagierów – Ogniem i mieczem albo Pana Tadeusza. Gościć też będziemy orkiestrą wolontariacką z Turyngii.

ołowianka, filharmonia i hotel

Komunikat w sprawie hotelu

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oświadcza, że w wyniku przeprowadzonych z Hotele Sp. z o.o. negocjacji zostało zawarte porozumienie. W związku z powyższym umowa dzierżawy obiektów hotelowych na terenie PFB będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach.

fortepian i dłonie pianisty

Chopin nad wodami Motławy w Filharmonii

Zapraszamy na cykl koncertów Chopin nad wodami Motławy. Od 22 do 30 lipca w Salonie Gdańskim na Ołowiance w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (foyer od strony Motławy) zagrają znakomici pianiści związani z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Każdego wieczora o godz. 20:30 wykonają oni recitale, w których głównym punktem będzie muzyka patrona cyklu i PFB - Fryderyka Chopina. 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk

+48 58 320 62 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Logo PFB 2 250

 

BIP logoETR

Kasy biletowe:

+48 58 320 62 62
+48 58 323 83 62
+48 664 71 00 23
bilety@pfb.gda.pl

Godziny otwarcia kas:

• sobota–poniedziałek: nieczynne
• wtorek–piątek: 12:00–18:00
• oraz 4 godziny przed każdym
koncertem wieczornym, 1 godzinę
przed familijnym lub edukacyjnym

Kategorie

Aktualności
Repertuar
Bilety
O nas
Wynajem

Dyrekcja zastrzega sobie 
prawo
do zmian w programie wydarzeń