STRABAG 200

 

STRABAG jest obecny na polskim rynku budowalnym od 35 lat. Jest jedną z największych firm budowalnych w kraju, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, które stosuje przy realizacji najbardziej prestiżowych i zaawansowanych inwestycjach w całym kraju. Firma prowadzi co roku ponad 600 projektów budowalnych w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. STRABAG jest jednym z największych pracodawców w branży budowlanej. Zespół pracowników tworzy kadra ponad 6,8 tys. specjalistów różnych dziedzin, a prowadzone inwestycje umożliwią współpracę z ok. 5 tys. firm w kraju, zapewniając tym samym łącznie 60 tys. miejsc pracy.

STRABAG jest obecny na Pomorzu od lat, realizując kluczowe inwestycje dla regionu. Siedziba biur regionalnych zlokalizowana jest w Gdańsku oraz Gdyni. Firma przebudowała część Trasy Kwiatkowskiego, zmodernizowała nabrzeża w portach Gdańska i Gdyni oraz zbudowała poszczególne odcinki drogi ekspresowej S7 z Gdańska do Warszawy. STRABAG był również odpowiedzialny, pod opieką konserwatorską, za modernizację i rewitalizację Śluzy Przegalina na Wyspie Sobieszewskiej, jak również za zrewitalizowanie bulwarów w Malborku i Słupsku. Obecnie STRABAG buduje wiadukt na ulicy Puckiej w Gdyni oraz ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku.

Oprócz budowania infrastruktury, STRABAG prowadzi jednocześnie prestiżowy projekt pod hasłem Budujemy Klimat Kultury, w ramach którego wspiera ważne dla mieszkańców regionu wybrane wydarzenia i instytucje kultury.